Om Svartnäs

Historia

Svartnäs Bruk

1735 anlade Stora Kopparbergs Bergslag sitt första järnbruk för att tillverka stångjärn som behövdes i Falu Gruva. Privilegierna tillät en masugn, en stångjärns- och en knipphammare.

Omfattande nyanläggningar utfördes under 1800-talet. Lancashiresmide infördes 1849, en brännstålugn 1858 och ett Bessemerverk 1871. Malmen togs huvudsakligen från gruvan i Vintjärn. 1877 upphörde smältjärns- och stångjärnstillverkningen.

1889 upphörde tackjärnstillverkningen i Svartnäs. Idag finns resterna av bessermerverket kvar, en konverter och några magasin.

Kyrkan invigdes 1794

Det finns möjlighet att göra ett besök i kyrkan, kontakta oss för att låna nyckel.

Leva och bo i Svartnäs

Här finns ett aktivt föreningsliv med jaktföreningar, samfällighetsförening och intresseförening. Intresseföreningen äger och förvaltar badplatsen, fotbollsplanen, grönområden och Folkets hus.

De barn som bor i byarna går i skolan i Svärdsjö och får skolskjuts.

Besöka Svartnäs

I Svartnäs finns stora möjligheter att uppleva naturen. Vandra Himmelsbergsleden, besök naturreservaten Sörmyren eller Himmelsberget. Lös fiskekort och fiska i någon av sjöarna. Badplatsen Sixen är en ovanlig "playa" mitt i skogen.

Byn är en av orterna längs Järnets väg på väg till Världsarvet Falu gruva. Resterande är Åg, Vintjärn och Korsån.